Těší nás váš zájem o Kosí hnízdo, bohužel na školní rok 2018/19 máme již všechna místa obsazená. V průběhu roku zapisujeme zájemce na čekací listinu, pokud se kapacita během roku uvolní, zájemce kontaktujeme. Pro zapsání na čekací listinu, prosím, vyplňte formulář „První kontakt“. Nebojte se použít Poznámku.
Go to první kontakt

první kontakt

Potřebujete podrobnější informace, které jste nenašli na stránkách? Nestihli jste zápis a chcete se zapsat na čekací listinu v průběhu roku? Vyplňte, prosím, tento formulář.

Go to 1/ zápisový lístek

1/ zápisový lístek

Aneb Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tento formulář je určen rodičům, kteří chtějí své dítě zapsat během řádného zápisu.

Go to 2/ vstupní dotazník

2/ vstupní dotazník

Tento formulář je určen rodičům, kteří podali Zápisový lístek (Žádost o přijetí). Je to druhý krok v přijímacím řízení.

Go to 3/ kontaktní listina

3/ kontaktní listina

Tento formulář vyplňují rodiče přijatých dětí.

  • Bylo nebylo…. no a nebylo několik rodičů spokojených s nabídkou předškolního vzdělávání. Pořádná dávka čerstvého vzduchu a pohybu venku bylo to,co jim samotným chybělo, a tak to chtěli dětem dopřát v co největší míře. Něco tomu ale chybělo, určitý řád. Ten spatřili na dětech při montessori hernách, kde děti rozkvétaly po psychické stránce.Tato kombinace jim začala dávat hluboký smysl. Už to jen chtělo nějaké místo, kde budou děti venku, zároveň tam bude klid a může probíhat péče o nejmenší. To se děje v ptačím hnízdě. Na naší zahradě je velká třešeň a spousta kosáků… tak místo dostalo jméno Kosí hnízdo. První rok Hnízda jsme věřili, že se najdou v okolí lidé s podobným pohledem. Takoví, kteří budou chtít dopřát radost z pohybu venku svým dětem a zároveň budou chtít vést děti k soběstačnosti podle montessori principů. A našli se, jéje, těch zvláštních a podivínských lidí bylo, to byste nevěřili. Kosí hnízdo nejdříve fungovalo jako dětský přírodní klub. Byla to pro nás cenná zkušenost, z níž čerpáme dodnes. Díky skupině schopných a pro věc nadšených lidí se hnízdo zformovalo v provozuschopný celek. Od září 2017 je Kosí hnízdo lesní mateřskou školkou zapsanou v rejstříku MŠMT. Je částečně podporováno finančně ze státního rozpočtu a o to je poníženo školkovné, rodiče mohou využít slevu na dani za platby za umístění dítěte v předškolním zařízení (sleva na dani 12.200.- pro rok 2018) a hnízdo je i oficiálně poskytovatelem posledního povinného roku předškolní výchovy … toliko výhody. Bohužel regulacemi spojenými s akreditací dle MŠMT hnízdo ztratilo část své svobody.

  • Hnízdo vzniklo jako srdcová záležitost, všichni, kdo se na jeho chodu podílejí, to dělají z vnitřního přesvědčení, nikoliv kvůli finanční motivaci… to by šli do jiného oboru, zařízení. V hnízdě prostě jsme, ne protože musíme, ale protože chceme. Stejně jako uplatňujeme partnerský přístup k dětem, očekáváme ho i od rodičů směrem k nám. Kosí hnízdo je školka, která chce úplně obyčejně strávit s dětmi jejich předškolní léta smysluplným způsobem.Děti vnímáme jako rovnocenné partnery, ale stejně jako ve funkčním partnerství máme vymezené určité hranice a stanovená pravidla, která nám ve skupině dávají jistotu. Kosí hnízdo je, jako nezisková organizace, poskytovatel vzdělávací služby. To se snažíme plnit nejlépe, jak dovedeme, máme denní režim a potřebujeme, aby ho rodiče respektovali.Denní režim obsahuje bloky vzdělávacích a kreativních činností, během nichž je potřeba plná pozornost dětí i učitelek. Jelikož kvalita rozvoje dětí je pro nás prioritou, potřebujeme zajistit během těchto aktivit nerušené prostředí potřebné pro soustředění a kontinuitu činnosti. Proto je předávání/vyzvedávání dětí do/ze školky možné mimo tyto aktivity, v několika pravidelných předem stanovených časových intervalech. Proto Kosí hnízdo není správnou volbou pro ty, kdo hledají hlídárnu dětí, kam se dá dítě kdykoliv odložit a kdykoliv vyzvednout, poskytovanou službu ve formě host-číšník, či výběrové zařízení pro specielní děti.

  • Děti z Kosího hnízda jsou pravidelně hodně venku, bývají od bláta, někdy také od barev, protože s dětmi hodně tvoříme. Batohy mají plné klacků a kamení. Skáčou do kaluží a lezou po stromech. A někdy se můžou i zranit, ačkoliv se snažíme tomu předcházet vysvětlováním principů, jak věci fungují. Celkově dětem důvěřujeme, mají naší důvěru, že daný úkol zvládnou, jinak by jej přeci nedostaly . . . ale je nutné, aby i jejich vybavení samostatnost podporovalo. V praxi to znamená, že tříleté dítě si těžko obuje boty se šněrovací tkaničkou do půli lýtek, i čtyřleté dítě má problém zapnout si svetřík na drobné knoflíčky a kalhoty s úzkou gumou v pase dokážou rozhodit i ostřílené šestileťáky, natož pak dvouleťáky. Pokud si nejste vybavením jistí, nebojte se zeptat. Celkově platí, že čím složitější oblékání je, tím více času trávíme v šatně a tím méně pak venku. Pokud se i přesto rozhodnete dát tříletému dítěti šněrovací boty, předpokládáme, že to s ním budete doma hodně trénovat, aby v obouvání bylo co nejdříve samostatné a nezpomalovalo nám dlouho dobou celou skupinu.

  • Školka vznikla z popudu rodičů pro jejich vlastní děti, fungovala nejdříve jako Dětský přírodní klub, po roce provozu byla zapsána jako Lesní mateřská škola do rejstříku MŠMT. Ano, jsme lidská školka, respektujeme děti jako rovnocenné partnery, ale ve skupině jsou určití pravidla, která dodržujeme všichni – děti i dospělí. Abychom se dětem mohli kvalitně věnovat, je nutné, aby děti dorazily do 9.00. Platby za školkovné se nevrací ( včas odhlášené stravné ano ) , je možné uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Oblečení dětí se může ušpinit či poškodit.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Po odevzdání/podepsání zápisového lístku, vyplňte, prosím Vstupní dotazník do 5.5.2019.  Je umístěný na webu kosího hnízda, v záložce Pro zájemce. Slouží nám k získání bližších informací o vašich postojích a hodnotách v rodině, zda jsou v souladu s filozofií a pravidly MŠ.

7.5.2019 budeme rozesílat emailem zprávu o přijetí/nepřijetí

V úterý 14.5.2019 od 17.00 pořádáme schůzku pro nové rodiče. Účast na této schůzce je nutná. Děti, prosím, nechte doma, je potřeba, aby rodiče měli možnost plného soustředění.

Předáváme originál Rozhodnutí o přijetí

Vybíráme Evidenční list dítěte potvrzený lékařem.

Podepisujeme smlouvy a další dokumenty.

Domlouváme se na formě adaptace.

Adaptační program s programem pro nově přijaté děti bude probíhat v úterky 17 – 17.45 ( 21.5., 28.5., 4.5., ), samostatná volná herna bude k dispozici v úterky 17 – 17.45 (18.6., 25.6.)

Originál Rozhodnutí o nepřijetí předáváme podle individuální domluvy s rodičem oproti podpisu o předání dokumentu.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ:

O přijetí dětí rozhodují pedagogové mateřské školy a zřizovatel na základě přihlášky, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

sourozenci již docházejících dětí

kapacita mateřské školy a model docházky

zralost dítěte pro předškolní docházku

soulad rodičů s filozofií a pravidly MŠ Kosí hnízdo a projevený zájem o docházku

zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného lesními mateřskými školami a výchovou vedoucí k ekologii a trvale udržitelnému způsobu života, tím se rozumí konzumace především stravy rostlinného původu, produktů lokálního hospodářství, výchova vedoucí k samozásobení, neplýtvání vodou a energiemi, využívání lokálních zdrojů

vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

Není možné přijmout dítě bez osobního setkání s ním a alespoň jedním jeho rodičem.

Místo je garantováno na základě uhrazeného registračního poplatku ve výši 2200,- uhrazeného v hotovosti na infoschůzce s rodiči nově přijatých dětí dne 14.5. od 17.00. Registrační poplatek, ponížený o administrativní  poplatek ve výši 200,- bude vrácen skutečně zapsaným a docházejícím dětem ke konci kalendářního roku,  v prosinci 2019. V ostatních případech je poplatek nevratný a propadá Spolku Kosí hnízdo, mateřská škola.

 

DALŠÍ INFORMACE O KAŽDODENNÍM PROVOZU MŠ KOSÍ HNÍZDO

STRAVA

obsahuje potraviny s důrazem na principy zdravého stravování (např. luštěninové pomazánky, kváskový chléb, obilné kaše, zelenina a ovoce, celozrnné buchty, bez cukru, bio mléčné produkty)

 

PROGRAM

vychází tematicky z ročního období, lidových tradic, ale zároveň reflektuje potřeby a zájmy skupiny v daný moment .  Dané téma je vždy rozvíjeno několika způsoby – vsazením do sociálního kontextu, hudebně a rytmicky, výtvarně, pohybově, dramaticky  (např. svatý Martin – vyprávíme si legendu, naučíme se průvodní písničku, pranostiky, básničku, v klubovně si vystřihneme a vybarvíme malé postavičky, venku vytvoříme velké kartonové hlavy koní, na kterých cváláme a hrajeme pohybové hry, na výletě zkoumáme koňské stopy a určujeme směr jízdy, v lese si zahrajeme divadlo, společně si vytvoříme svatomartinské rohlíčky, o které se pak umíme rozdělit a na závěr si vyzkoušíme zobrazení světce během společné práce na vitráži). Dále bývá zpestřen různými kulturními aktivitami (např. divadélko, edukační programy, keramika, ukázky zajímavostí různých povolání)

 

SKUPINY

Kosáčci – skupina 16 dětí ve věku 3-6 let ( věk v září ), 2 paní učitelky

Kosí přípravka – skupina 12 dětí  ve věku 2,5 – 3,5 let( věk v září ), 2 paní učitelky

 

DENNÍ REŽIM KOSÁČKŮ

Děti přichází 7.30 – 9.00, dopoledne začíná kruhem, kde se věnujeme hlavnímu výchovně-vzdělávacímu tématu.  Kolem 10.00 děti svačí. Venkovní  aktivity pak pokračují v daném tématu ale zároveň je dětem ponechán dostatečný prostor pro volnou hru a přirozené sociální vazby. Oběd je podáván ve 13.00, děti odcházející po obědě je možné vyzvednout v době 13.30 – 14.00. Poté následuje odpočinek. V 15.00 odchází děti po odpočinku a jedna paní učitelka. Oficiálně tím končí provoz školky.

V době 15.00 – 16.30, zůstává druhá paní učitelka na odpolední volnočasové aktivity ( pohybovka s flétničkou, přirozená angličtina, kutění, tvoření), které jsou pro školkové děti bezplatné. Pro účast na aktivitě musí být dítě dostatečně zralé (být  psychicky a emočně v pohodě i v odpoledních hodinách, hygienicky sebeobslužné, být schopné uposlechnout pokyn ). Odpolední aktivity končí v 16.30.

 

PEDAGOGICKÝ TÝM

Je složen z pracovníků kvalifikovaných v oblastech vzdělávání předškolní a mimoškolní pedagogiky, respektující výchovy a montessori principů. Kolektiv je věkově rozmanitý  a je v něm zastoupený i mužský prvek.  V době 8.00 – 15.00 se dětem věnují  dvě paní učitelky, v době 7.30-8.00 jedna paní učitelka, v době 15.00 – 16.30 jedna paní učitelka/lektor.

 

VYBAVENÍ DÍTĚTE - DOVEDNOSTNÍ I HMOTNÉ